هاست ویندوز

پشتیبانی از ASP و MSSQL و محصولات مایکروسافت

WP5000

۵ گیگابایت حجم
۸۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
250 مگابایت حجم بانک اطلاعاتی
Windows Server 2016 R2
IIS 10
SQL 2016/2017
محل سرور آلمان/ فرانسه

ٌWP10000

10 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
250 مگابایت حجم بانک اطلاعاتی
Windows Server 2016 R2
IIS 10
SQL 2016/2017
محل سرور آلمان/ فرانسه

WP20000

20 گیگابایت حجم
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
250 مگابایت حجم بانک اطلاعاتی
Windows Server 2016 R2
IIS 10
SQL 2016/2017
محل سرور آلمان/ فرانسه