ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

ویژه
.com
6,800,000ریال
.net
8,750,000ریال
.org
10,120,000ریال
.biz
12,300,000ریال
.info
14,310,000ریال
.ir
850,000ریال
.co
23,690,000ریال
.me
18,620,000ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com ویژه
6,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
.net
8,750,000ریال
1 سال
9,290,000ریال
1 سال
9,290,000ریال
1 سال
.org
10,120,000ریال
1 سال
10,120,000ریال
1 سال
10,120,000ریال
1 سال
.biz
12,300,000ریال
1 سال
12,300,000ریال
1 سال
12,300,000ریال
1 سال
.info
14,310,000ریال
1 سال
14,310,000ریال
1 سال
14,310,000ریال
1 سال
.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.co
23,690,000ریال
1 سال
23,690,000ریال
1 سال
23,690,000ریال
1 سال
.me
18,620,000ریال
1 سال
18,620,000ریال
1 سال
18,620,000ریال
1 سال
.co.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.net.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.org.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.ac.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.sch.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.gov.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.id.ir
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.pro
21,400,000ریال
1 سال
21,400,000ریال
1 سال
21,400,000ریال
1 سال
.xyz
7,810,000ریال
1 سال
11,850,000ریال
1 سال
11,850,000ریال
1 سال
.in
3,710,000ریال
1 سال
3,710,000ریال
1 سال
3,710,000ریال
1 سال
.tv
15,900,000ریال
1 سال
15,900,000ریال
1 سال
15,900,000ریال
1 سال
.name
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال
.de
3,990,000ریال
1 سال
3,990,000ریال
1 سال
3,990,000ریال
1 سال
.it
6,870,000ریال
1 سال
6,870,000ریال
1 سال
6,870,000ریال
1 سال
.ws
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
.us
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال
.tel
6,990,000ریال
1 سال
6,990,000ریال
1 سال
6,990,000ریال
1 سال
.tw
14,560,000ریال
1 سال
14,560,000ریال
1 سال
14,560,000ریال
1 سال
.asia
7,580,000ریال
1 سال
7,580,000ریال
1 سال
7,580,000ریال
1 سال
.click
4,950,000ریال
1 سال
4,950,000ریال
1 سال
4,950,000ریال
1 سال
.flowers
66,900,000ریال
1 سال
66,900,000ریال
1 سال
66,900,000ریال
1 سال
.shop
1,650,000ریال
1 سال
22,460,000ریال
1 سال
22,460,000ریال
1 سال
.eu
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
.nl
4,750,000ریال
1 سال
4,750,000ریال
1 سال
4,750,000ریال
1 سال
.cc
11,630,000ریال
1 سال
11,630,000ریال
1 سال
11,630,000ریال
1 سال
.ca
6,640,000ریال
1 سال
6,640,000ریال
1 سال
6,640,000ریال
1 سال
.io
32,800,000ریال
1 سال
32,800,000ریال
1 سال
32,800,000ریال
1 سال
.pm
5,520,000ریال
1 سال
5,520,000ریال
1 سال
5,520,000ریال
1 سال
.es
5,520,000ریال
1 سال
5,520,000ریال
1 سال
5,520,000ریال
1 سال
.fr
8,070,000ریال
1 سال
8,070,000ریال
1 سال
8,070,000ریال
1 سال
.at
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
.ae جدید
21,530,000ریال
1 سال
21,530,000ریال
1 سال
21,530,000ریال
1 سال
.club
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
7,560,000ریال
1 سال
.mobi
14,200,000ریال
1 سال
14,200,000ریال
1 سال
14,200,000ریال
1 سال
.online
2,720,000ریال
1 سال
17,200,000ریال
1 سال
17,200,000ریال
1 سال
.site
4,500,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
.co.com
14,560,000ریال
1 سال
14,560,000ریال
1 سال
14,560,000ریال
1 سال
.com.co
6,990,000ریال
1 سال
6,990,000ریال
1 سال
6,990,000ریال
1 سال
.co.in
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
.org.in
3,200,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
.co.uk
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال
5,800,000ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده